Przejście przedniej blaszki osierdzia ściennego w dolną tworzy zatokę przcdnio- -dolną. Odpowiada ona kątowi między mostkiem a przeponą. Jest to miejsce nakłucia diagnostycznego worka osierdziowego w razie konieczności drenażu.

Zewnętrzna powierzchnia worka osierdziowego jest zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, zawiera włókna klejodajne i sprężyste, jest rozciągliwa. Jest to błona znacznie grubsza od osierdzia surowiczego ściennego. Worek osierdziowy ma kształt butelki, którego szyję tworzy przyczep do ścian dużych pni naczyniowych. Przylegając do narządów klatki piersiowej łączy się z nimi kilkoma więzadłami. Odróżnia się więzadło mostkowo-osierdziowe dolne, łączące wyrostek mieczykowaty z osierdziem, oraz więzadło mostkowo-osierdziowe górne, przytrzymujące osierdzie do trzonu mostka. Tkanka łączna przykręgosłupowa tworzy więzadło osierdziowe- -kręgosłupowe. Trójkątny fałd Marschalla, pokryty od wnętrza warstwą surowiczą, jest pozostałością bliższej części żyły główmej lewej, zarastającej w życiu płodowym. Rozciąga się on od lewej tętnicy płucnej do ściany przedsionka albo przylegającej żyły.

Bocznie i przednio-bocznie worek osierdziowy przylega do odpowiednich powierzchni opłucnych śródpiersiowych. Warstwy te nie są zrośnięte, stykając się tworzą błonę osierdziowo-opłucnową, pokrytą z obu stron nabłonkiem. Między nimi znajdują się nerwy przeponowe wraz z naczyniami. Po stronie lewej nerw przeponowy jest położony nieco głębiej ku tyłowi w stosunku do nerwu prawego. Grzbietowa część worka przylega do oskrzeli, przełyku i aorty zstępującej. Tylna ściana osierdzia oddziela lewy przedsionek od przełyku, który na osierdziu wytwarza niewielkie podłużne uwypuklenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>