Adrenalina

Dochodzi do zmobilizowania glikogenu w wątrobie, co prowadzi do podwyższenia poziomu cukru we krwi jest to działanie przeciwinsulinowe. Dochodzi do wzrostu przemiany materii, lipolizy i katabolizmu mięśniowego. Następuje bardzo niewielki efekt pobudzający na ośrodkowy układ nerwowy. Duże dawki adrenaliny pobudzają, natomiast małe dawki klinicznie hamują napięcie macicy podczas porodu. Podwyższa się próg bólowy. _ ^

Po iniekcji adrenaliny mogą wystąpić pewne niekorzystne reakcje, np. strach, niepokój pochodzący z pobudzenia OUN, pulsujące bóle i zawroty głowy,. bladość powłok, i bicie serca dolegliwości te szczególnie często występują u pacjentów z nadczynnością tarczycy i nadciśnieniem.

Adrenalina musi być stosowana z najwyższą ostrożnością u pacjentów znieczulanych wziewnie chloroformem, trójchloroetylenem, halotanem i cyklopropanem z powodu ryzyka wystąpienia migotania komór. W przypadkach tyreotoksykozy i nadciśnienia tętniczego trzeba ją stosować z dużą ostrożnością. Nie wolno jej stosować ze środkami znieczulenia miejscowego w -pierścieniowym bloku palców lub prącia, jak również na małżowinie usznejr

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>