AKUPUNKTURA

Akupunktura8 stosowana jest w leczeniu bólu od 4000 lat, lecz jej zastosowanie w nowoczesnej anestezjologii datuje się od r. 1958°. Opiera się ona na spostrzeżeniu, że tzw. witalna siła życia (ch’i) przepływa wzdłuż „południków” w ciele ludzkim. Podczas choroby przepływ ten ulega zaburzeniu. Lokalizacja chorego południka dokonywana jest za pomocą badania tętna, a wkłucie igły do stymulacji jednego ż ponad 1000 tzw. punktów akupunkturowych znosi te zaburzenia, prowadząc jednocześnie do analgezji. W sprawie punktów wkłucia igieł istnieje wiele różnorodnych opinii.

Duże znaczenie ma uprzednie „uwarunkowanie” pacjenta i silna premedykacja opioi- dami i barbituranami. W wyniku takiego postępowania wielu badaczy obserwowało prawdziwą analgezję u pewnego odsetka pacjentów10.

Akupunktura nie nadaje się do stosowania u dzieci, osób nie wierzących w nią oraz do operacji na dłoniach lub stopach. Brak zwiotczenia mięśni utrudnia przeprowadzenie operacji brzusznych. Możliwe jest wykonanie operacji na gruczole tarczycy, neurochirurgicznych i torakotomii przy jednoczesnym dostrzyknięciu środków miejscowo znieczulających w najbardziej czułe okolice pola operacyjnego. Analgezja pooperacyjna trwa 2-3 godzin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>