Anatomia kości krzyżowej

o bezbolesnym porodzie drogami naturalnymi po podaniu niedawno wynalezionej prokainy do przestrzeni zewnątrzoponowej, oraz przez Lawena246, który w celu zwiększenia mocy roztworu środka anałgetycznego dodawał do niego wodorowęglanu sodu. Pionierem i propagatorem metody w Stanach Zjednoczonych był Hingson247. Blokada ogonowa stosowana jest u zwierząt, szczególnie u bydła, od r. 1925. Dobrze nadaje się do blokady nerwów krzyżowych i lędźwiowych. W wysokich blokadach dostęp lędźwiowy jest korzystniejszy, ponieważ pozwala na podanie mniejszej objętości roztworu.

Anatomia kości krzyżowej. Duża trójkątna kość, utworzona przez połączenie się 5 kręgów krzyżowych i mająca stawowe połączenia z 5 kręgiem lędźwiowym od góry i kością guziczną od dołu.

Jej tylna powierzchnia jest wklęsła, z biegnącym pośrodku grzebieniem kości krzyżowej i z trzema lub czterema szczątkowymi wyrostkami kolczystymi. Tylne łuki piątego, czasami też czwartego kręgu nie łączą się w linii środkowej, tworząc tzw. roz- wór kości krzyżowej. Piąty kręg stawowy posiada jako odpowiedniki wyrostków stawowych dwa wydłużone ku dołowi guzki. Guzki te, wraz ze szczątkowym kręgiem czwartym od góry, tworzą ograniczenie rozworu kości krzyżowej. Cztery tylne otwory krzyżowe odpowiadają otworom przednim. Przez każdy z nich przechodzi korzeń tylny nerwu krzyżowego i mają one połączenie z kanałem krzyżowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>