ANESTEZJA ELEKTRYCZNA

Zademonstrowana po raz pierwszy przez d’Arsonvala, fizyka francuskiego (1851-1940), w r. 18905, a wkrótce potem przez Leduca6. Od tego czasu próbowano stosować różne

odmiany anestezji elektrycznej w celu uzyskania anestezji oraz analgezji podpajęczy- nówkowej i miejscowej. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie tą metodą.

W następstwie zastosowania impulsu elektrycznego na skórę głowy może wystąpić: 1) sen elektryczny, czyli stan, z którego pacjenta można obudzić odpowiednio silnymi bodźcami (może to znaleźć zastosowanie w podróżach kosmicznych) 2) anestezja elektryczna, kiedy pacjent nie reaguje na bodźce i można u niego przeprowadzić operację chirurgiczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>