Anestezjolog

Anestezjolog powinien jednak wiedzieć, że w żadnym razie nie wolno przedawkować halotanu starając się obniżyć ciśnienie krwi. 3. ZASTOSOWANIE BETA-BLOKERÓW. Na przykład propranolol można stosować dla zapobiegania tachykardii i związanemu z nią krwawieniu miąższowemu w polu operacyjnym, które mogą towarzyszyć blokadzie zwojów wegetatywnych. Można go używać bez halotanu lub z halotanem i IPPV. Dawka propranololu powinna wynosić 0,5 mg, powtarzana ostrożnie, aż do ustalenia się tętna na wymaganej częstości40.

-4. ZASTOSOWANIE DODATNIEGO CIŚNIENIA WEWNĄTRZ KLATKI PIERSIOWEJ. Można to osiągnąć przez zwiększenie ciśnienia w układzie okrężnym i stąd w klatce piersiowej. Powoduje to zmniejszenie napełniania się komór i obniża rzut serca47.

-5. ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE PACJENTA. Miejsce operacji powinno być położone najwyżej. 6. WYTWARZANIE HIPOKAPNI. 7. POWODOWANIE KONTROLOWANEJ BRADYKARDII48.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>