Category Artykuły

Postępowanie pooperacyjne

Leczenie pooperacyjne nie różni się od stosowanego u innych noworodków i małych dzieci po ciężkich zabiegach, pozostają ono po operacji zaintubowane, podłączone do respiratora. Stała obserwacja czynności serca, ciśnienia tętniczego, żylnego,

wyrównywanie zaburzeń wymaga pobytu na oddziałach intensywnej opieki. Należy podkreślić częstość występowania u tych dzieci znacznego stopnia zmniejszenia stężenia jonów wapnia i konieczność ich podawania przez dłuższy czas po zabiegu.

Czytaj Wszystko

RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA

-3. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA. Kwasica jest stałą cechą, towarzyszącą hipotermii. Czynniki mogące wywoływać kwasicę: a. Zwiększona rozpuszczalność dwutlenku węgla.

b. Niewydolność oddechowa. c. Zwiększona produkcja kwasu mlekowego jako wynik deficytu metabolicznego w czasie zatrzymania krążenia, hipoksji, dreszczy, urazu chirurgicznego lub anestezji.

Czytaj Wszystko

Wierzchołek kości

Wierzchołek kości skierowany jest ku dołowi i tworzy stawowe połączenie z kością guziczną. Kość guziczną składa się z 4 szczątkowych kręgów, czasami z 3 lub 5.

KANAŁ KOŚCI KRZYŻOWEJ jest przestrzenią o kształcie graniastosłupa, biegnącą przez całą długość kości i przyjmującą jej krzywizny. U góry jest na przekroju trójkątny i stanowi przedłużenie lędźwiowego odcinka kanału kręgowego. U dołu kończy się rozworem kości krzyżowej, zamkniętym błoną krzyżowo-guziczną tylną. Przestrzeń zewnątrzoponowa w kanale kości krzyżowej jest niekiedy podzielona na poszczególne przedziały przez pasma włókien łącznotkankowych. Może to być wytłumaczeniem występowania w niektórych przypadkach niejednolitej analgezji. Przebieg ściany kanału tworzą połączone trzony kręgów krzyżowych ścianę tylną – tylne łuki tych kręgów. Każda z bocznych ścian kanału posiada cztery otwory, które dzielą się w formie litery Y na otwory krzyżowe przednie i tylne. Zawartość kanału krzyżowego stanowią:

-1...

Czytaj Wszystko

Respirator Manleya

-11. Respirator Manleya45. Jest to prosty aparat, zasilany gazami dopływającymi do niego pod niskim ciśnieniem. Pracuje na zasadzie rozdzielacza wentylacji minutowej. Po nastawieniu objętości oddechowej respirator samoczynnie dzieli dostarczaną mu wentylację minutową z odpowiednią częstością. Autorzy gorąco zalecają ten aparat. Nowsze modyfikacje obejmują aparaty typu Brompton Manley i Manley Pulmovent46. Respirator Manley Servovent jest uniwersalnym aparatem, generatorem przepływu objętoś- ciowozmiennym i sterowanym objętością. Zasilany gazami sprężonymi.

Czytaj Wszystko

WSKAZANIA

Stosowana jest jako sól dwuwinianowa w roztworze 1 : 1000, gdy każdy mililitr zawiera 1 mg noradrenaliny. Jeżeli do roztworu 500 ml glukozy poda się 2 ml roztworu 1 : 1000, otrzymamy w rezultacie roztwór zawierający 4 mikrogramy na mililitr. Roztwór taki może być stosowany w ciągłej kroplówce, zaczynając od szybkości 2 ml/min (8 mikrogramów).

Do bezpośredniej iniekcji w przypadkach nagłych stosuje się specjalny roztwór 1 : 10 000, który można podawać w dawce 50-75 mikrogramów (0,5-0,75 ml).

Czytaj Wszystko