Category Artykuły

Bezdech w czasie anestezji można uzyskać przez:

-1. Zmniejszenie pobudliwości ośrodków oddechowych, np. przez użycie barbituranów, środków narkotycznych, halotanu, cyklopropanu lub kombinacji tych środków jest to metoda farmakologiczna. Dwutlenek węgla przestaje być w tych warunkach stymulatorem oddychania. W ten sposób można uzyskać bezdech przy użyciu wszystkich środków wziewnych, szczególnie halotanu.

Czytaj Wszystko

Podany strzykawką pod ciśnieniem pokarm

cliu ssania. Podany strzykawką pod ciśnieniem pokarm zalewa drogi oddechowe, dostaje się nawet do pęcherzyków płucnych. Powoduje to uszkodzenie nieodwracalne. Dlatego też w każdym przypadku zlecenia odżywiania przez zgłębnik należy upewnić się, czy został 011 właściwie przeprowadzony do żołądka.

Najprostszym, niebolesnym, bezpiecznym badaniem diagnostycznym, ułatwiającym rozpoznanie wrodzonego zarośnięcia przełyku, jest wprowadzenie przez nos

Czytaj Wszystko

ZASTOSOWANIE KLINICZNE W ANESTEZJOLOGII

ZASTOSOWANIE KLINICZNE W ANESTEZJOLOGII. Zabezpiecza serce przed stymulacją adrenergiczną wywołaną strachem, atropiną, bodźcami chirurgicznymi, wstrzykniętą adrenaliną, nadczynnością tarczycy70, pooperacyjnym przełomem tarczycowym71, guzem chromochłonnym nadnerczy i hiperkapnią. Zmniejsza więc zaburzenia rytmu, ale’ zmniejsza również rzut serca. Stosowany był dla zwalczania zaburzeń rytmu wywołanych stosowaniem halotanu72, cyklopropanu, chloroformu78 lub związanych z hipoter- mią. Stosowany dla nasilenia hipotensji wywołanej przez środki blokujące zwoje: zapobiega tachykardii u pacjentów z przewlekłymi chorobami niedokrwiennymi serca74..

Czytaj Wszystko

Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym:

-1. Zniesienie działania pompującego klatki piersiowej. Pod koniec wdechu z dodatnim ciśnieniem dochodzi do podwyższenia ciśnienia w prawym przedsionku i upośledzenia powrotu żylnego krwi, co prowadzi do zmniejszenia rzutu serca. W wyniku działania mechanizmów kompensacyjnych dochodzi do wzrostu ciśnienia w żyłach obwodowych, co powoduje zwiększenie powrotu żylnego do wartości poprzednich na drodze obkur- czania żył obwodowych. Jeżeli występuje jednocześnie zmniejszenie objętości krwi krążącej lub gdy obkurczenie naczyń jest niemożliwe (np. wskutek blokady układu sympatycznego) albo gdy jest ono już maksymalne (np. po krwotoku), mechanizm ten nie może działać.

Czytaj Wszystko

Anestezjolog

Anestezjolog powinien jednak wiedzieć, że w żadnym razie nie wolno przedawkować halotanu starając się obniżyć ciśnienie krwi. 3. ZASTOSOWANIE BETA-BLOKERÓW. Na przykład propranolol można stosować dla zapobiegania tachykardii i związanemu z nią krwawieniu miąższowemu w polu operacyjnym, które mogą towarzyszyć blokadzie zwojów wegetatywnych. Można go używać bez halotanu lub z halotanem i IPPV. Dawka propranololu powinna wynosić 0,5 mg, powtarzana ostrożnie, aż do ustalenia się tętna na wymaganej częstości40.

Czytaj Wszystko