Category Artykuły

Cewnik

Cewnik przed wprowadzeniem pokrywa się cienką warstwą ksylokainowej galaretki, zmniejsza to uraz błony śluzowej nosa i gardzieli oraz ułatwia badanie. Napotkanie oporu na poziomie 9-12 cm od łulcu zębowego potwierdza rozpoznanie. Aby nie popełnić pomyłki diagnostycznej, należy sprawdzić, czy cewnik nie zwinął się w jamie”ustnej bądź gardzieli. Wówczas bowiem wydzielina zalegająca w górnym odcinku niedrożnego przełyku, odessana przez zgłębnik, może być mylnie oceniona jako zawartość żołądka. Tym samym wyklucza się istniejącą w rzeczywistości wadę. Omyłka jest również możliwa, jeżeli zarówno górny, jak i dolny odcinek przełyku łączy się przetoką z tchawicą (patrz ryc. 6-1 d). Cewnik przechodząc przez obie przetoki i tchawicę do żołądka stwarza wrażenie drożnego przełyku. Wada ta występuje wyjątkowo, należy jednak pamiętać i o takiej możliwości.

Wysłu...

Czytaj Wszystko