ATRZYMANIE KRWI W KOŃCZYNACH DOLNYCH

-3. ZATRZYMANIE KRWI W KOŃCZYNACH DOLNYCH. Z zastosowaniem podciśnienia na kończyny48. Ponieważ tachykardia może nasilać krwawienie miąższowe w polu operacyjnym, należy unikać podawania atropiny i gallaminy, jeżeli zamierzamy zastosować hipotensję kontrolowaną.

Stosowanie środków hipotensyjnych podczas anestezji. Należy pamiętać, że również bez stosowania środków hipotensyjnych istnieją duże zmiany ciśnienia krwi podczas anestezji. Omawiana metoda posiada dwie zalety: zmniejsza krwawienie (oraz obrzęk w chirurgii plastycznej) i zapobiega powstawaniu wstrząsu, ale jej zastosowanie jest usprawiedliwione tylko wtedy, jeżeli pozwala na lepsze wykonanie zabiegu operacyjnego.

TECHNIKA. Środki hipotensyjne można podzielić na: a) dłużej działające, np. heksametonium i pentołinium, b) krócej działające, np. trójmetafan i nitroprusydek. Działanie obydwu grup bywa bardziej skuteczne i lepiej kontrolowane przez skojarzone użycie z halotanem, gwanetydyną lub z obu tymi środkami łącznie. W wielu ośrodkach uży

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>