Badanie rtg klatki piersiowej

Objawy, przebieg i rozpoznanie. U noworodków z zarośnięciem zastawki t. płucnej bez otworu międzykomorowego w pierwszych 24-48 godzinach życia występują objawy niewydolności prawokomorowej i oddechowej. Dzieci te są kierowane na oddziały intensywnej terapii. Stwierdza się u nich powiększenie serca, wątroby, małe utle- nowanie krwi, kwasicę. Na ogół nie wysłuchuje się szmeru nad sercem, poza pochodzącym od przetrwałego przewodu tętniczego, oraz niedomykalności zastawki trójdzielnej. Przed wprowadzeniem prostaglandyn operowano je nagle, w złym stanie ogólnym z kwasicą i niedotlenieniem. Obecnie wszystkie dzieci z tą wadą otrzymują prostaglandynę Ex w celu utrzymania drożności przewodu tętniczego. Po wyrównaniu stanu ogólnego wykonuje się badania ustalające rozpoznanie oraz wskazania do operacji (1, 3, 4).

Badanie rtg klatki piersiowej wykazuje skąpy rysunek naczyniowy płuc oraz powiększenie sylwetki serca. W elektrokardiogramie stwierdza się przewagę lewej komory. Echokardiografia dwuwymiarowa wyeliminowała w większości przypadków

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>