Bezdech w czasie anestezji można uzyskać przez:

-1. Zmniejszenie pobudliwości ośrodków oddechowych, np. przez użycie barbituranów, środków narkotycznych, halotanu, cyklopropanu lub kombinacji tych środków jest to metoda farmakologiczna. Dwutlenek węgla przestaje być w tych warunkach stymulatorem oddychania. W ten sposób można uzyskać bezdech przy użyciu wszystkich środków wziewnych, szczególnie halotanu.

-2. Stosując hiperwentylację usuwa się fizjologiczny bodziec działający na ośrodek oddechowy, tj. dwutlenek węgla. Jeżeli poziom CO, spada poniżej 30-35 mm Hg (4,0-4,6 kPa), występuje depresja oddechowa. Jest to mechanizm fizjologiczny.

-3. Własny oddech można usunąć przez zastosowanie kurary lub któregoś z podobnych środków, przez porażenie mięśni oddechowych, podczas kiedy anestezja jest podtrzymywana przez zastosowanie podtlenku azotu, tlenu, tiopentalu, środków narkotycznych itp.

One comment to Bezdech w czasie anestezji można uzyskać przez:

  • szwagierr  says:

    Tez mam taka maske i zone sie mnie czesto pyta „ile migow juz zestrzeliles?”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>