BLOKADA PODPAJĘCZYNÓWKOWA

-4. Stymulacja skóry bodźcami elektrycznymi, akupunktura i inne sposoby. Środki przeciwbólowe. W odniesieniu do każdego środka przeciwbólowego istnieje pewien pułap, powyżej którego nie wywiera on większego działania analgetycznego, wzrastają natomiast objawy uboczne. W takim momencie należy zastosować lek działający silniej. Jeżeli jest to tylko możliwe, środki przeciwbólowe powinny być podawane doustnie. Do łagodnych analgetyków zalicza się: aspirynę, fenacetynę, kodeinę, dwuhydroksykodeinę, penlazocynę, benzytramid. Silnym środkiem przeciwbólowym jest dikonal, metadon, petydyna. Bardzo silnym analgetykiem jest leworfanol, morfina, dia- morfma, mieszanka Brompton (diamorfina z kokainą). Fenotiazyny i trójcykliczne środki antydepresyjne wzmagają działanie wszystkich wymienionych analgetyków, W neural- gii nerwu trójdzielnego dobre wyniki daje stosowanie karbamazepiny.

Bóle somatyczne. Można je leczyć za pomocą wstrzyknięć roztworu analgetyku miejscowego do odpowiedniego nerwu. Oto przykłady: Blokada nerwu trójdzielnego i jego odgałęzień u chorych, u których nie można przeciąć zwoju Gassera, a którzy cierpią z powodu tic douloureux2 blokada zębowa dolna w niektórych przypadkach złamania żuchwy blokada nerwu podoczodołowego, nad- oczodołowego, nadbloczkowego, bródkowego w półpaścu blokada nerwu twarzowego w trudno poddającym się leczeniu kurczu mięśni twarzowych nerwu krtaniowego górnego w raku krtani (p. str. 220) nerwu dodatkowego W pourazowym kręczu szyi (wraz z blokadą powierzchownego splotu szyjnego). Wstrzyknięcia do stawu skroniowo-żuch- wowego w przypadkach jego bolesnego przeskakiwania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>