BLOKADA POŚREDNIA

Chorzy w złym stanie ogólnym wymagają zmniejszenia dawki o co najmniej 20% BLOKADA NISKA tzn. do L2_4, do operacji odbytu, odbytnicy, krocza, cejvki moczowej, do zabiegu obrzezania, do plastyki pochwy itp. Wstrzykuje się powoli 30 ml 1-1,5% lignokainy. Analgezja występuje po 10 minutach i trwa od 1 do 2 godzin do typowych operacji żylaków lub rozpadliny odbytu wystarcza 20 ml.

BLOKADA POŚREDNIA, tzn. do Th10, do operacji kończyn dolnych, narządów mied- nicy mniejszej, przepukliny itp. Wstrzykuje się 30 ml w płytkiej pozycji Trendełenbur- ga. Po 5 min wykonuje się następne, dość szybkie wstrzyknięcie 5-10 ml roztworu. W operacjach kończyn dolnych pochylenie stołu może być odwrotne.

BLOKADA WYSOKA, tzn. do Th4_5, do operacji w nadbrzuszu. Blokady pośrednia i wysoka możliwe są do wykonania z dojścia krzyżowego, jednak bezpieczniej jest wykonywać je z dojścia lędźwiowego, ponieważ wystarczy wtedy mniejsza dawka roztworu analgetyku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>