BÓL ZĘBÓW

BÓL ZĘBÓW. Jest to problem kliniczny stwierdzony u ludzi. Ból występuje w zębach unerwionych przez nerw szczękowy i narasta wraz ze zwiększaniem prądu. Występuje przy stosowaniu prądów większych niż 40 mA, niezależnie od miejsca przyłożenia prądu.

ZANIKANIE. Pomimo ciągłego przepływu prądu stwierdza się ustępowanie znieczulenia. Zjawisko to jest wyraźniejsze u zwierząt stojących wyżej filogenetycznie. Można temu zapobiec zwiększając intensywność prądu lub zmniejszając jego częstotliwość.

AMNEZJA. Nie ma żadnych dowodów na występowanie niepamięci wstecznej. ANESTEZJA BILANSOWANA. Anestezja elektryczna może być połączona z anestezją ogólną. Jednakże przy stosowaniu środków zwiotczających trudno ustalić, że pacjent zupełnie nie odczuwa bodźców bólowych, gdyż wszystkie opublikowane doniesienia

o anestezji elektrycznej opisują przypadki niepowodzeń. EFEKTY UBOCZNE. Mogą wystąpić drgawki wywołane zbyt szybką indukcją lub jako wynik błędu technicznego. Poruszenie lub chwilowe przesunięcie elektrod może doprowadzić do drgawek, szczególnie jeżeli po nagłym przerwaniu prądu równie nagle włączy się prąd o dużej amplitudzie. Zdarzają się również oparzenia elektryczne.

PODPAJĘCZYNÓWKOWE ZNIECZULENIE ELEKTRYCZNE. Eksperymenty na zwierzętach wykazały, że jest to możliwe. Prąd elektryczny musi przechodzić wzdłuż, a nie w poprzek rdzenia. Patrz także: Knutson R. C., First International Symposium on Electro- -sleep Therapy unci Electroanesthesia, 1966. Amsterdam: Excerpta Foundation Smith R. H., Anesthesiology, 34, 60, 1971 Limoge A., An Introduction to Electroanesthesia, 1975. Baltimore: University Park Press Electrotherapeutic Sleep and Electroanesthesia, red. Wagender F. M., Schuy I,., 1967. Amsterdam: Excerpta Medica Foundation).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>