Chirurgia naczyń obwodowych

Chirurgia naczyń obwodowych, np. zwężenie łuku aorty, dla zmniejszenia krwawienia z rozszerzonych naczyń na ścianie klatki piersiowej Przeciwwskazania. Są różne w opinii różnych autorów. Następujące sytuacje mogą

zwiększyć niebezpieczeństwo związane z podciśnieniem: 1) niewydolność oddechowa z jakiejkolwiek przyczyny, szczególnie zaporowa 2) stany skurczowe oskrzeli i dychawica 3) cukrzyca, ponieważ środki blokujące zwoje zwiększają odpowiedź na insulinę i mogą wywołać hipoglikemię 4) niewydolność naczyń mózgowych i wieńcowych oraz miażdżyca wymagają szczególnej uwagi 5) uprzednia terapia sterydami 6)’ niewydolność nerek lub wątroby 7) choroba Addisona 8) ciąża 9) brak dużych umiejętności technicznych i doświadczenia ze strony anestezjologa.

Ostrzegamy anestezjologów przed stosowaniem podciśnienia wyłącznie na życzenie chirurga, jeżeli może to narazić chorego na niebezpieczeństwo. Omówienie. Wydaje się, że we wprawnych i doświadczonych rękach podciśnienie kontrolowane u normalnego pacjenta z obniżeniem ciśnienia do 70-30 mm Hg (9,3- -10,7 kPa), nawet połączone z uniesieniem wezgłowia o 25°, jest metodą względnie bezpieczną. Jest jednak całkowicie pewne, że ta metoda może być śmiertelna dla pacjenta, jeżeli jej szczegóły nie są w pełni rozumiane i nie jest ona bezbłędnie przeprowadzona.

Podciśnienie kontrolowane można zastosować jedynie wtedy, kiedy anestezjolog i chirurg w pełni zgadzają się co do korzyści z jej zastosowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>