Ciśnienie śródpłucne

Ciśnienie śródpłucne. Podczas spokojnego oddechu własnego różnica ciśnień wynosi 2 cm H,0 (0,2 kPa). Podczas IPPV wynosi ona przeciętnie 16-20 cm H,0 (1,6-1,9 kPaj.

Ciśnienie śródoplucnowe. Podczas spokojnego oddechu własnego ciśnienie to wynosi – 5 cm H,0 (-0,5 kPa) pod koniec wydechu, a w czasie wdechu -10 cm H.O (-0,9 kPa). Podczas IPPV ciśnienie wzrasta podczas wdechu z -5 cm H,0 do +3 cm H.O (0,3 kPa) i spada do -5 cm H20 podczas wydechu.

Uszkodzenia tkanki płucnej. Rozerwanie tkanki płucnej jest mało prawdopodobne, ponieważ w czasie kaszlu i wysiłku ciśnienie normalnie wzrasta do 100 cm H,0 (9,81 kPa). Przez uciskanie worka oddechowego trudno uzyskać ciśnienie przekraczające 50 cm H.,0 (4,9 kPa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>