Czas potrzebny na obniżenie temperatury

Czas potrzebny na obniżenie temperatury do-30-28°C wynosi od 3/j do 3 godzin, co zależy od wielkości i budowy pacjenta. Trwa to dłużej u pacjentów rosłych i otyłych, a krócej u dzieci o stosunkowo dużej powierzchni ciała na jednostkę masy.

Oziębianie powierzchniowe wywołuje maksymalne obkurczenie naczyń obwodowych mimo stosowania środków rozszerzających te naczynia. Opóźnia to oziębianie ustroju i przyspiesza powstawanie kwasicy metabolicznej. Ostatnio zaleca się poprawienie przepływu przez tkanki obwodowe podczas oziębiania powierzchniowego. Uzyskuje się to przez podanie dwutlenku węgla16 oraz użycie „ciepłej” wody o temperaturze 25°C zamiast 6-10°C.

Następczy spadek temperatury. Po zakończeniu czynnego oziębiania ciała temperatura nadal, spada. Spowodowane jest to oddawaniem ciepła z wnętrza ciała do skóry i tkanek powierzchownych. Spadek temperatury może być rzędu 2-6°C. W związku z tym aktywne ochładzanie powinno się przerwać po uzyskaniu temperatury o kilka stopni wyższej niż pożądana i należy uważać, aby ten nieprzewidziany spadek temperatury nie zwiększył ryzyka migotania komór.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>