Dawki metoksaminy

Nie ma żadnego wpływu na rzut serca, powoduje wzrost oporu przepływu w naczyniach obwodowych oraz wzrost ciśnienia w prawym przedsionku, w komorach i w żyłach obwodowych. Działa obwodowo na naczynia tętnicze i żylne (stymulator alfa). Powoduje zwolnienie rytmu serca, które można odwrócić podaniem atropiny. Wywołane to może być odruchem z tętnicy szyjnej i aorty. Metoksamina nie daje zaburzeń rytmu serca i jest – jak się wydaje – bezpiecznym środkiem w anestezji cyklopropa- nem i halotanem. Nie daje pobudzenia wyższych ośrodków nerwowych. Powoduje skurcz mięśni cebulek włosowych oraz mięśni pęcherza moczowego. Zmniejsza produkcję moczu przez zmniejszenie filtracji kłębkowej i zwężenie tętnic nerkowych. W przypadkach nadciśnienia, chorób serca i nadczynności tarczycy musi być stosowana z dużą ostrożnością. Podawana w dużych dawkach może działać jako częściowy stymulator receptorów beta i wywoływać skurcze dodatkowe50.

Dawki metoksaminy powinny być niewielkie: 5-20 mg domięśniowo 2 mg dożylnie. Przed podaniem dawki powtórnej należy dokładnie obserwować efekty dawki poprzedniej, ponieważ często obserwowano opóźnione skutki działania. Dostarczana w ampułkach po 1 ml zawierających 20 mg.

Fenyleiryna (Neosynephrine, Neophryn). Jest to stymulator receptorów alfa, a w dużych dawkach również receptorów beta. Opisana po raz pierwszy w r. 1910 przez Bar- gera i Dale’a51, a w r. 1931 przez Kuschinsky’ego i Oberdisse’a52. Zastosowana po raz pierwszy jako środek presyjny w znieczuleniu podpajęczynówkowym w r. 193853. Główne działanie tego środka polega na obkurczaniu naczyń przez bezpośredni wpływ na ich ścianę, tak że może być stosowana zamiast adrenaliny, razem ze środkami znieczulenia miejscowego do infiltracji tkanek. Nie daje pobudzenia kory mózgowej ani nie powoduje wyraźniejszego rozluźnienia oskrzeli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>