Degradacja adrenaliny

Degradacja adrenaliny zachodzi poprzez połączenie jej z kwasem glikuronowym i siarkowym, a następnie wydzielana jest ona z moczem. Mniejsza część ulega oksydacji przez oksydazę aminową i jest inaktywowana przez trahsferazę o-metylową.

Całkowita dawka nie powinna przekraczać 0,5 mg (tj. 0,5 ml roztworu 1 : 1000). ZASTOSOWANIE KLINICZNE: 1) dla wywołania zwężenia naczyń podczas znieczulenia miejscowego, przez co zmniejsza się toksyczność i wydłuża działanie analgetycz- ne 2) dla wywołania niedokrwienia skóry i tkanki podskórnej przed nacięciem, np. w tyreoidektomii (od 1–200 000 do 1-500 000) 3) dla rozszerzenia oskrzeli w astmie podaje się domięśniowo, dożylnie, z rozpylacza lub w aerosolu, ale należy pamiętać, że może być niebezpieczna w obecności hipoksji 4) do leczenia stanów alergicznych, jak np. gorączka sienna, pokrzywka, przetoczenie niezgodnej krwi itp. 5) dla zwiększenia częstości serca w zespole zatoki szyjnej i zespole Stokesa-Adamsa 6) w leczeniu zatrzymania krążenia 7) dla przedłużenia działania znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego26.

Kwaśny winian noradrenaliny (1-Arterenol, Norepinefryna, Levofed) (nor = Nitrogen, ohne Radikal – z niemieckiego). Pierwszorzędowa katecholamina różniąca się od adrenaliny brakiem grupy metylowej przy atomie azotu. Bierze udział w hormonalnym przenoszeniu bodźców w nerwach adrenergicznych. Zsyntętyzowana w ustroju z białek pokarmowych (tyrozyna – dopa – dopamina). Wytwarzana w adrenergicznych zakończeniach nerwowych, gdzie większość jej jest rozkładana przez oksydazę aminową i transferazę o-metylową z dużą szybkością. Świeża tkanka gruczołu nadnerczowe- go człowieka zawiera czterokrotnie więcej adrenaliny niż noradrenaliny. Syntetyzowana na skalę handlową. Uwalnianie noradrenaliny jest wysokie przy wysokim poziomie wapnia we krwi i odwrotnie. Musi być przechowywana bez dostępu światła. Powinna być podawana w roztworze glukozy 5%, nie w roztworze NaCl, krwi lub osoczu, które przyspieszającej rozkłaćł i powodują utratę siły działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>