Dodatnie końcowe ciśnienie wydechowe

Dodatnie końcowe ciśnienie wydechowe (PEEP)10. Zamykanie się dróg oddechowych z odcinaniem gazu rozpoczyna się w tym momencie wydechu, który może być nazwany objętością zamykającą (closing volume). Objętość zamykająca płuc wzrasta wraz z wiekiem, przy zmianie pozycji z pionowej na poziomą oraz podczas anestezji. Po 40 roku -życia objętość zamykająca zaczyna przewyższać objętość oddechową podczas ułożenia na wznak. Wynikiem tego jest wzrost gradientu pęcherzykowo-kapilarnego dla tlenu, spowodowany zmianami stosunku wentylacji do perfuzji. Zastosowanie dodatniego ciśnienia w fazie wydechowej utrzymuje płuca w stanie pewnego rozprężenia i nie pozwala na zamknięcie oskrzelików. W praktyce klinicznej metoda ta okazała się korzystna w sytuacjach, kiedy pomimo stosowania wysokich stężeń tlenu jego prężność we krwi tętniczej jest niska. Przykładem może być tutaj zator tłuszczowy lub ostra niewydolność oddechowa noworodków17. Wykazano, że PEEP można stosować bez szkodliwego wpływu na rzut serca pod warunkiem skorygowania hipowolemii.

Specjalne urządzenia do stosowania PEEP są obecnie montowane w wielu respiratorach. Opisano też takie urządzenie przeznaczone do użycia z respiratorem Bird18.

Użyteczność PEEP w intensywnej terapii jest powszechnie uznana, ale wydaje się, że metoda ta nie daje korzyści podczas anestezji do typowych operacji chirurgicznych. Podczas anestezji stwierdza się spadek FRC niezależnie od tego, czy stosuje się oddech spontaniczny, czy sztuczny, nie ma również korelacji pomiędzy PaO, a ‚zastosowaniem PEEP15.

Hiperwentylacja i hipokapnia. Hiperwentylacja może być niekiedy konieczna w intensywnej terapii dla poprawienia utlenowania, ale jednocześnie może prowadzić do niepożądanej hipokapni. Aby tego uniknąć, można zastosować dodatkową przestrzeń martwą, użyć tzw. układu okrężnego bez pochłaniacza20 lub układu Baina21.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>