Dożylnie podane szybko 5 ml

Zsyntetyzowany w r. 1923. Działa stymulująco na ośrodki oddechowe oraz presorecep- tory łuku aorty i zatoki szyjnej. Poprawia nieznacznie krążenie i powoduje obwodowe rozszerzenie naczyń obwodowych, ale nie- ma bezpośredniego stymulującego działania na serce. W następstwie przedawkowania dochodzi do draawek, po których dochodzi do depresji.

Dożylnie podane szybko 5 ml, najlepiej po uprzednim podaniu 0,1 g tiopentalu, często wywołuje gwałtowny kaszel i pomaga w oczyszczeniu dróg oddechowych, gdy zagraża niedodma. Podobne działanie wywiera paraldehyd, podany dożylnie w dawce 2 ml.

Środek ten zalecano dla odwrócenia bezdechu przy depresji ośrodków oddechowych (Nosworthy)2, gdy ma działać jak rozrusznik „silnika oddechowego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>