Drażnienie sznurów grzbietowych

Drażnienie sznurów grzbietowych rdzenia. Wykonuje się za pomocą wszczepionej elektrody połączonej z implantowanym pod skórę stymulatorem. Chory sam ustawia natężenie i częstotliwość bodźców. Sposób dający dobre wyniki u 30% pacjentów19. Podobnie drażniono drogi przednio-boczne rdzenia oraz torebkę wzgórzową i torebkę wewnętrzną.

Blokada współczulna. Zaburzenia funkcji współczulnego układu nerwowego mogą powodować objawy zależne od skurczu naczyniowego, różnego rodzaju doznania bólowe i zmiany funkcjonalne. Leczenie polega więc na spowodowaniu rozszerzenia naczyń, zwalczaniu bólu i przywracaniu prawidłowej czynności.

Blokadę naczynioruchową można wykonać na każdym z 4 wymienionych poziomów: a. Blokada nerwu obwodowego np. blokada nerwu łokciowego powoduje rozszerzenie naczyń skóry małego palca.

b. Blokada zwojów współczulnych np. blokada zwoju gwiaździstego oraz 2 i 3′ zwoju lędźwiowego powoduje zniknięcie napięcia naczynioruchowego w kończynach górnych i dolnych.

c. Blokada zewnątrzoponowa20. «, d. Blokada podpajęczynówkowa. Ostatnie dwa przykłady dotyczą blokady przedzwojowej i w przypadku kończyny dolnej jej poziom musi dochodzić do Th10, aby wystąpiło porażenie wszystkich włókien przedzwojowych biegnących do kończyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>