Dwuetyloamid kwasu wanilinowego

Dwuetyloamid kwasu wanilinowego (Yandid, Ethamivan). Jest to środek działający 1 Z greckiego: ana = znowu lepsiś = przybieranie, tj. przywracanie.

centralnie przez odruchy (zatoka szyjna) i powodujący stymulację oddychania, w działaniu podobny do niketamidu (dwuetyloamid kwasu nikotynowego), ale silniejszy od niego 15 razy. Dobrze wchłania się z błony śluzowej jamy ustnej i języka u noworodków w dawce 0,5 ml. Domięśniowa dawka dla noworodków wynosi 0,2 ml roztworu 5%. Dawka dla dorosłych 2 ml może być powtórzona.

Nikętamid (Coramine, Ańacardone, Corvotone, Nikamide). Dwuetyloamid kwasu nikotynowego pochodna pirydyny, w roztworze 25%. Podobny do kwasu nikotynowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>