Dzieci kierowane są do leczenia operacyjnego w różnym wieku

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Objawy i okres ich występowania zależą od stopnia ucisku pierścienia naczyniowego na tchawicę i przełyk. W cięższych przypadkach niewydolność oddechowa powstaje bezpośrednio po urodzeniu bądź narasta w pierwszych godzinach życia. U niemowląt nasilają się trudności połykania, występuje charakterystyczny stridor – świszczący oddech jak w stanach astmatycznych. Trudności oddechowe nasilają się często przy skręcaniu głowy w bok, a przy jej odgięciu następuje poprawa. Dlatego też niemowlęta z pierścieniem naczyniowym same przybierają tę pozycję.

Dzieci kierowane są do leczenia operacyjnego w różnym wieku. Noworodki w pierwszej dobie życia najczęściej przybywają zaintubowane, do momentu operacji

są na oddechu wspomaganym. Operuje się je ze wskazań nagłych, natychmiast po ustaleniu rozpoznania. U większości niemowląt, u których objawy narastały powoli, powodem skierowania do szpitala jest nagło pogorszenie stanu ogólnego. Wynika ten fakt z anatomii wady. Pierścień naczyniowy jest różnej wielkości. Początkowo przestrzeń dla przełyku i tchawicy może być wystarczająca. Zaistniała dysproporcja wskutek wzrostu tych narządów i ucisku klamry naczyniowej doprowadza do narośnięcia objawów, przede wszystkim duszności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>