Dzieci z jatrogennym uszkodzeniem serca

Dzieci z jatrogennym uszkodzeniem serca i objawami tamponady są niekiedy w tak złym stanie ogólnym, że istnieje konieczność odbarczenia worka osierdziowego przed przeniesieniem do sali operacyjnej. Stosuje się wówczas drenaż opisany na str. 255. Do uszkodzenia ściany serca dochodzi zwykle w sali cewnikowań. Każde dziecko kierowone do badań inwazyjnych powinno mieć przygotowaną odpowiednią ilość krwi z załączoną zgodną próbą krzyżową. Przetaczanie krwi bądź jej preparatów rozpoczyna się natychmiast po zaistnieniu takiej konieczności. Jeżeli dziecko jest we wstrząsie z powodu oligowolemii i straciło 25-50% krwi krążącej, to podaje się 20-40 ml krwi/kg m.c. w ciągu 5-10 min, a dalsze przetaczanie kontynuuje się już w sali operacyjnej. Zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym polega na otwarciu klatki piersiowej z cięcia bocznego i założeniu szwrów uszczelniających, zaopatrzonych w łatki z tworzywa sztucznego, na ścianę uszkodzonego przedsionka ¦czy komory. Zawsze w jamie opłucnej pozostawia się dren na 24 godziny.

U noworodków odbarczenie worka osierdziowego z nagromadzonego płynu czy powietrza, utrudniającego pracę serca, różni się od stosowanego u dzieci nieco starszych. Dzieci te zwykle są już zaintubowane na oddziałach noworodków. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą wzroku. Po nacięciu skóry pod wyrostkiem mieczykowatym rozwarstwia się tkanki, chwyta narzędziem osierdzie i po jego nacięciu wrprowadza dren, łącząc go z układem ssania wodnego. Wprowadzenie igły do worka osierdziowego, jak to jest stosowane u dzieci starszych, może doprowadzić do uszkodzenia naczyń wieńcowych, a nawet ściany serca.

Chorzy po ustąpieniu objawów tamponady serca, po zabiegach odbarczających i po torakotomiach, przebywają na oddziałach intensywnej opieki. Postępowanie pooperacyjne nie odbiega od stosowanego u wszystkich dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>