ELEKTROLITY

Dochodzi do zmniejszenia przepływu krwi przez nerki, obniżenia filtracji kłębkowej i wchłaniania zwrotnego w kanalikach. Poniżej 30°C wydzielany mocz jest nie zagęszczony. W następstwie głębokiej hipotermii (poniżej 20°C) taka diureza wodna może utrzymywać się w okresie pooperacyjnym. Opisywano uszkodzenia komórek wątroby, nerek i gruczołów nadnerczowych.

-6. ELEKTROLITY. Może wystąpić wzrost poziomu potasu w surowicy, związany z kwasicą, przedłużonym zatrzymaniem krążenia, niedotlenieniem lub masywnymi przetocze- niami krwi konserwowanej. Po przetoczeniu butelki krwi (500 ml) należy podawać glu- konkm wapnia dla zapobieżenia obniżaniu się poziomu wapnia w surowicy. Ochłodzone serce jest bardziej wrażliwe na potas, tak że mogą mieć znaczenie nawet niewielkie zmiany.

-7. PŁYTKA NERWOWO-MIĘSNIOWA. Długość i siła bloku wywołanego przez środki depolaryzujące jest zwiększona. Działanie środków niedepolaryzujących jest zmniejszone. Efekty te ustępują podczas ogrzewania27.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>