FARMAKOLOGIA

Dawka: 3-5 ml dożylnie lub domięśniowo. Tetrahydroaminakryna (Tacrine hydrochloride, T.H.A., Romotal)8. Żsyntetyzowana po raz pierwszy w r. 1945 przez Alberta i Gledhilla, zastosowana w r. 1949 przez Shawa

-1 Bentleya. Nazwa chemiczna l,2,3,4,tetrahydro-5-aminoakrydyna. Jest częściowo antagonistą morfiny, w przeciwieństwie do naloksonu, nalorfiny i lewalorfanu, które są całkowitymi antagonistami.

FARMAKOLOGIA: 1) w sposób niezawodny pobudza centralnie ośrodki oddechowe 2) budzi pacjenta po uśpieniu barbituranowym 3) posiada działanie antycholinesterazo- we i antagonizuje tubokurarynę i gallaminę w złączu nerwowo-mięśniowym 4) poten- cjalizuje działanie sukcynylocholiny w płytce nerwowo-mięśniowej 5) zmniejsza możliwość wystąpienia migotania komór, po naparstnicy i wstrząsie elektrycznym 6) tylko w dużych dawkach powoduje wzmożony ślinotok 7) podawana przed sukcynylocholiną dla zapobiegania bólom mięśniowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>