Fenidan metylu

Fenidan metylu (Ritalin). Jest to monochlorowodorek estru metylowego kwasu alfa- -fenylo-d-pirydylo-2-octowego, który został po raz pierwszy zastosowany w Niemczech w r. 195412.

-1. Jest to środek pobudzający psychoruchowo, z siłą działania pomiędzy kofeiną i amfetaminą pobudza w sposób nieswoisty ośrodek oddechowy. Może być podawany dożylnie, domięśniowo lub doustnie.

-2-. Skraca okres budzenia po użyciu tiopentalu i środków narkotycznych13. 3. Hamuje metabolizowanie kumaryn, przez co zmniejsza krzepliwość krwi u pacjentów leczonych tymi środkami (hamowanie enzymatyczne)14.

-4. Działa przeciwbólowo16. 5. Blokuje adrenergiczne działanie bodźców bólowych na naczynia obwodowe, powodując w ten sposób rozszerzenie naczyń 6. Nie ma żadnego wpływu na naczynia krwionośne mięśni15. 7. Podwyższa temperaturę skóry u pacjentów z przypadkową hipotermią’5.

-8. Zmniejsza niektóre stany spastyczne mięśni, jak np. czkawka10, lub powodowane przez halotan17. Dawka 0,1-0,2. mg/kg dożylnie, aż do 20 mg. Stosowanie tego środka musi być bardzo ostrożne, jeżeli jednocześnie stosuje się inhibitory monoaminooksyda- zy lub środki naczynioslcurczowe17.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>