HIPNOZA

Historia. Anton Mesmer (1734-1815) wprowadził pojęcie „magnetyzmu zwierzęcego” i skutecznie wyleczył dziecko ze ślepoty histerycznej w r. 1777. Specjalna komisja Francuskiej Akademii Nauk powołana przez króla Ludwika XVI w r. 1784, w której skład wchodzili Benjamin Franklin (1706-1790), dr Guillotin (wynalazca gilotyny) i Lavoisier (1743-1794) oraz inni, wypowiedziała się przeciwko tej metodzie. James Braid (1765-1860), chirurg z Manchesteru, prowadził dalej eksperymenty tą metodą

i wprowadził nazwę „hipnoza”. Cloquet (1790-1883) wykonał w r. 1829 mastektomię we śnie mesmerycznym, a następnie kilku innych chirurgów operowało bezboleśnie przy użyciu tej samej metody. Głównym entuzjastą hipnozy (któremu Thackeray zadedykował swe dzieło „Pendennis”) w Anglii był John Elliotson (1791-1868), początkowo pracownik St. Thomas’s Hospital, a później profesor medycyny w North London Hospital, który w r. 1834 został przemianowany w University College Hospital, Stosowanie hipnozy zostało zabronione w tym szpitalu w r. 1838, tak że Elliotson zrezygnował z pracy w nim1, natomiast James Esdaile (1808-1859), Szkot, stosował hipnozę do wielu operacji chirurgicznych w Indiach (1848)2.

Wprowadzenie anestezji wziewnej po r. 1846 doprowadziło do zarzucenia stosowania hipnozy w chirurgii. Zainteresowanie hipnozą wzrosło ponownie w ostatnich latach. Doniesienia na temat hipnozy opublikowane były przez British Medical Association w r. 1958.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>