Inhibitory

-4. Inhibitory oksydazy monoaminowej. Mogą nasilać hipertensyjne działanie amin sympatykomimetycznych. 5. Trójcykliczne środki antydepresyjne. Mogą zwiększać działanie katecholamin na układ naczyniowo-sercowy.

-6. Anestezja środkami halogenowymi i cyklopropanem. ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW NACZYNIOSKURCZOWYCH W ANESTEZJIZastosowanie tych środków w nowoczesnym znieczuleniu jest coraz rzadsze, ale w niektórych sytuacjach istnieją względne wskazania:

-1. W hipotensji wywołanej przez takie środki, jak blokujące zwoje wegetatywne, fe- notiazyny, opioidy, barbiturany, halotan, droperidol itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>