INNE SPOSOBY

Obserwowano tworzenie się krwiaków zaotrzewnowych po blokadach przykręgosłu- p owych. Żadnej z blokad nie należy wykonywać u chorych leczonych środkami prze- ciwkrzepliwymi, chyba że ich działanie odwrócono przez podanie siarczanu protaminy lub witaminy K.

INNE SPOSOBY. Przezskórne drażnienie wibracyjne lub elektryczne daje dobre wyniki w 30′-50% przypadków neuralgii półpaścowej27. Obecnie dostępne są miniaturowe stymulatory. Zalety akupunktury w leczeniu bólu ciągle są sprawdzane28. Wcieranie środków drażniących w skórę nad bolącym miejscem jest tradycyjnym sposobem postępowania przeciwbólowego. Opracowano dożylną blokadę przewodową układu współczulnego przy użyciu guanetydyny29.

Sposoby powyższe dają niezbyt dobre wyniki, jeżeli stosowane są przez przypadkowo trudniącego się tą dziedziną anestezjbloga. Ludzie zajmujący się tymi problemami z przekonaniem, poświęcający im czas i energię i w ten sposób zyskujący doświadczenie mają inne wyniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>