JAMA BRZUSZNA

WYKONANIE 1. KOŃCZYNA GÓRNA. 2 i 3 współczulny zwój piersiowy. Blokada splotu ramien- nego. Blokada zwoju gwiaździstego (p. str. 221). 2. SERCE I TĘTNICA GŁÓWNA. Przykręgosłupowa hlokada współczulna od 2 do 5 zwoju współczulnego po lewej stronie.

-3. JAMA BRZUSZNA. Dobre wyniki w zwalczaniu bólów umiejscowionych poniżej pachwiny i grzebienia kości biodrowej, w obszarze unerwionym przez nerwy lędźwiowo- -krzyżowe, daje podpajęczynówkowe wstrzyknięcie alkoholu absolutnego. Blokada splotu trzewnego (p. str. 236) powoduje wystąpienie bólów trzewnych, spowodowanych schorzeniami nowotworowymi. Choroba Hirschsprunga u dzieci wymaga wykonania wysokiej blokady podpajęczynówkowej (do Th5)24. Po blokadach do Th, obserwuje się ustąpienie bezmoczu spowodowanego niedokrwieniem kory nerek. Przykręgosłupowa blokada Th7 i Th„ i czasami dodatkowo Thfi i Th,, powoduje ustąpienie bólu wywołanego kolką żółciową, podczas gdy blokada Th12 i L, działa przeciwbólowo w kolce nerkowej. Blokada 8, 9 i 10 zwoju piersiowego powoduje ustąpienie bólu spowodowanego ostrym zapaleniem trzustki.

Przykręgosłupową somatyczną blokadę lędźwiową, przy użyciu 5-10 ml 7,5% fenolu rozpuszczonego w myodilu, wykonaną pod kontrolą rentgenowską, polecano w leczeniu chromania przestankowego25. Niektórzy podają w wątpliwość tę formę terapii20.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>