Jamy oplucnowe

lewą. Przez igłę wprowadza się dren sylastikowy w celu stałego odprowadzania wysięku. Na zewnątrz łączy się go z układem Redona. Uzyskany płyn zostaje posłany do badania laboratoryjnego na posiew i antybiogram. W przypadku zespołu po perykardiotomii płyn jest na ogół jałowy.

Jamy oplucnowc odbarcza się z płynu w sposób ogólnie stosowany. Objętość płynu doprowadzana z worka osierdziowego i jam opłucnowych jest niekiedy bardzo duża, może przekroczyć 2 litry na dobę. Istnieje niebezpieczeństwo znacznego zmniejszenia stężenia białek w surowicy krwi. U tych dzieci wyrównuje się zaburzenia stężeń białek i elektrolitów drogą dożylną, podaje się dietę bogatą w białko z ograniczeniem soli i płynów, w miarę potrzeby stosuje się środki moczopędne. Lżejsze postacie z.p.p. leczone są zachowawczo, poronne ustępują samoistnie. Przedmiotem zainteresowania kardiochirurgów dziecięcych są chorzy z najcięższymi postaciami tego zespołu, którego nierozpoznanie może zagrażać życiu, a właściwe postępowanie prowadzi do wyleczenia.

Badania krwi na przeciwciała przeciwśercowe przeprowadza się u wszystkich starszych dzieci przed zabiegami kardiochirurgicznymi, zwłaszcza przed operacjami, w czasie których przewidywane jest wycinanie mięśni z drogi odpływu z prawej komory. Następne badanie powtarza się po 10 dniach po zabiegu i 2-3 tygodnie później. U chorych z klinicznymi objawami z.p.p. badanie powtarza się po 2-3 miesiącach po leczeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>