Jamy oplucnowe

Jamy oplucnowe otaczają worek osierdziowy z wyjątkiem małego trójkąta po stronie lewej, określanego jako bezwzględne stłumienie serca (Gray, 1973). Wady wrodzone występują w postaci otworówr, częściowego bądź całkowitego braku osierdzia, torbieli i uchyłków.

W 5 tygodniu życia płodowego zaburzenie rozwojowe twerzenia się błony osier- dziowo-opłucnowej, oddzielającej przyszłe jamy opłucnowe od jamy osierdzia, powoduje powstanie różnej wielkości otwerówr. Częściej spotyka się je po stronie lewej, ale zdarzają się też po stronie prawej, a także obustronnie. Zmiany mogą dotyczyć tylko błony osierdziowej przy prawidłowe rozwiniętej opłucnej bądź też błony osierdziowo-opłucnowej. Powstaje wtedy szerokie połączenie obu jam, serce może znajdować się w lewej jamie opłucnej, zdarza się uwypuklanie płuca do worka osierdziowego. W wynicowaniu serca (ectopia cordis) z towarzyszącym rozszczepem mostka często brak przedniej i dolnej części osierdzia.

Torbiele i uchyłki powstają w wyniku zaburzenia resorpcji zatoki brzusznej jamy pierwotnej. Przy spłyceniu zatoki powstaje uchyłek, jeżeli pozostanie część obwodowa zatoki, tworzy się torbiel, czasem uszypułowana. Torbiele są wyścielone nabłonkiem płaskim, wypełnione przejrzystym płynem, ich pojemność jest różna. Najczęściej są umiejscowione w kącie przeponowe-żebrowym prawym, spotyka się je za mostkiem i wr okolicy śródpiersia, bywają wielokomorowe. Wrodzone uchyłki spotyka się częściej niż torbiele, bywra ich kilka, są położone bardziej od przodu i tyłu, rzadziej po stronie prawej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>