Kora mózgowa

Szybkie zmiany pH mogą być przyczyną niemiarowości serca. Pomiar pH może przedstawiać pewne trudności25. Rutynowe badania laboratoryjne odnoszone są do temperatury 38°C, tak że należy zastosować przy obliczeniach współczynnik wynoszący 0,0147 jednostki pH na 1°C obniżenia temperatury26. Podobne problemy występują przy bezpośrednim pomiarze Pco2, który może być prawidłowo obliczony wg następującego wzoru: Pco2 = antylog[log P co. (» – 0,021(38 – f)]. Innym sposobem obliczenia Pco2 jest nomogram Siggaarda-Andersena po wprowadzeniu poprawki dla pH. Obliczanie nadmiaru zasad nie wymaga poprawek dla temperatury.

-4. OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY. Kora mózgowa toleruje ostrą hipoksję wywołaną całkowitym zatrzymaniem krążenia- przez okres 5-10 minut przy temperaturze 28°C i 50 minut przy 15°C. Dochodzi do zmniejszenia objętości mózgu oraz ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Zmiany te są pożądane dla neurochirurga. Dochodzi do utraty przytomności pomiędzy 28° i 30°C. Mózgowy przepływ krwi jest zmniejszony wskutek zwiększenia lepkości krwi.

-5. METABÓLIZM. Z obniżeniem temperatury o 1°C dochodzi do zmniejszenia metabolizmu o 6-7%. Ponieważ podczas hipotermii następuje, pogorszenie czynności wątroby i nerek, niektóre środki dożylne, np. tiopental, gallamina, wydalane przez nerki muszą być podawane w .!jmiejszych dawkach. Wykorzystywanie glukozy’ jest zmniejszone i ciągła dożylna kroplówka z glukozy może doprowadzić do wysokich poziomów cukru, nie dających się skorygować insuliną. Metabolizm substancji, takich jak heparyna, kwas mlekowy i cytryniany, jest obniżony. Masowe przetaczania krwi cytrynianowej mogą doprowadzić do zatrucia cytrynianami typowe zmiany w EKG, polegające na wydłużeniu odcinka OT, są wskazaniem do podania glukonianu lub chlorku wapnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>