Korzenie nerwowe

’ Rozważana w tym rozdziale problematyka leczenia przewlekłego bólu jest z konieczności przedstawiona bardzo skrótowo. Po r. 1975 wydano wiele monografii i podręczników z tego zakresu, ukazuje się kilka czasopism poświęconych sprawie bólu. Polecam je czytelnikom, których temat ten interesuje. Patrz też rozdz. XXI (przyp. red. pol.)j

i sznurach tylnych rdzenia kręgowego. Korzenie nerwowe biegną w przestrzeni podpa- jęczynówkcwej ukośnie. Fenol działa na nie w miejscu, w którym wnikają one do opony twardej. Dlatego, aby wykonać ograniczoną blokadę fenolową, koniec igły należy umiejscowić w przestrzeni podpajęczynówkowej tuż pod oponą twardą.

Przy kwalifikowaniu chorych do tego rodzaju blokad ryzyko powikłań nie powinno górować nad oczekiwanymi korzyściami. Nawet przy najostrożniejszym wykonywaniu blokady mogą wystąpić: 1) ogniskowe zmiany zwyrodnieniowe w rdzeniu kręgowym, 2) zwyrodnienie włókien ruchowych, 3) zapalenie opony pajęczej. Pamiętać należy również, że zniszczenie czuciowych włókien korzeni krzyżowych prowadzi do utraty kontroli nad oddawaniem moczu i kału.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>