KREW

-8. KREW. Mechanizmy układów krzepnięcia krwi są zaburzone szybko spada liczba płytek krwi i może wystąpić sączenie z naczyń krwionośnych przy bardzo niskich temperaturach. Lepkość krwi jest zwiększona. Ponieważ spada zapotrzebowanie metaboliczne na tlen, wzrasta wysycenie krwi żylnej. Tlen jest lepiej rozpuszczalny w osoczu przy niskich temperaturach.

Metody anestezji. Muszą one spełniać następujące warunki: a) płytkie uśpienie 2) niedopuszczenie do wystąpienia dreszczy 3) spowodowanie obwodowego rozszerzenia naczyń (przy użyciu metod powierzchniowych). Podczas hipotermii występuje zmniejszone zapotrzebowanie na środki anestetyczne, ich detoksykacja i wydzielanie może być pogorszone. Wybór rodzaju anestezji i środków nie jest najważniejszy, pod warunkiem, że stosowane będą one z dużą ostrożnością. Chloropromazyna znajduje zastosowanie w premedykacji lub podczas anestezji dla zapobiegania dreszczom oraz poprawienia rozszerzenia naczyń obwodowych i utraty ciepła. Środki zwiotczające mięśnie w połączeniu z płytkim uśpieniem zapobiegają wystąpieniu dreszczy. Dla zwiększenia obwodowego rozszerzenia naczyń stosowano halotan. Zalecane jest monitorowanie temperatury, ciśnienia krwi, częstości tętna, elektrokardiogramu oraz elektroencefalo- gramu.

-1. MIGOTANIE KOMÓR. Jest to zasadnicze niebezpieczeństwo hipotermii: a) należy być przygotowanym na natychmiastowe wykonanie bezpośredniego masażu i elektrycznej defibrylacji b) należy zapobiegać kwasicy oddechowej, wynikającej z hipowenty- lacji c) ciągłe monitorowanie EKG wcześniej uchwycą zaburzenia rytmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>