LECZENIE BÓLU1

Chory cierpiący z powodu nieuleczalnego bólu wymaga wnikliwej oceny i rozpoznania oraz życzliwego zrozumienia. Postęp wiedzy pozwala na podejmowanie aktywnego sposobu leczenia w krańcowych etapach schorzeń nowotworowych. Lekarz nie powinien poddawać się nawet w obliczu najcięższych przypadków. Chory musi być utwierdzany w pewności, że lekarz chętnie widzi jego następne wizyty w celu kontynuacji leczenia. Głównymi drogami postępowania są:

-1. Stosowanie środków przeciwbólowych. Często konieczne są duże ich dawki. Mogą pojawić się problemy związane z tolerancją, objawami ubocznymi, przyzwyczajeniem.

-2-. Blokady poszczególnych nerwów. Mogą być zawodne, ponieważ umiejscowienie bólu często przekracza granice ścisłych podziałów anatomicznych. 3. Chirurgiczne zabiegi w obrębie rdzenia kręgowego (rizotomia, chordotomia) oraz blokady podpajęczynówkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>