Leczenie operacyjne

Wada została opisana przez Glaevecke’a i Doehle’a (1879) jako zmiana stwierdzona pośmiertnie u niemowlęcia zmarłego z powodu niewydolności oddechowej. Pierwszy opis przyżyciowy nieprawidłowego odejścia t. płucnej lewej zawdzięczamy Ouist-Hansenowi (1945). Zoperował ją przypadkowo Potts (1954), otwierając klatkę piersiową u 5-miesięcznego chłopca wskutek stwierdzenia tworu uciskającego tchawicę i powodującego trudności oddechowe.

Do operacji wykonywanej, jak wszystkie zabiegi w znieczuleniu dotchawiczym, w normotermii stosuje się dostęp przednio-boczny lewy na wysokości IV między- żebrza. Są zwolennicy prawostronnej torakotomii, stwarza ona jednak większe ryzyko, ponieważ przez otwarcie klatki piersiowej zaburza się prawidłową wentylację płuca prawego, a podwiązując lewą gałąź t. płucnej w celu jej przeszczepienia, zaburza się ulcrwienie płuca lewego. Przy prawostronnej torakotomii częściej występuje migotanie komór.

Po otwarciu klatki piersiowej i ustaleniu anatomii wady z tkanek otaczających wydziela się, podwiązuje i wycina obecne zwykle u tych chorych więzadło tętnicze, stanowiące jedną z części pierścienia. Następnie przecina się osierdzie podłużnie po obu stronach nerwu przeponowego lewego. Otwarcie przyśrodkowe służy do oceny położenia naczyń przez cięcie wykonane ku tyłowi od nerwu przeponowego zostanie przeprowadzona lewa t. płucna. Lewą tętnicę płucną uwalnia się od wnęki aż po jej

ujście, oddzielając jednocześnie ścianę tchawicy od tyłu. Lewą gałąź t. płucnej tuż przy jej ujściu podwiązuje się, na odcinek obwodowy zakładając kłem naczyniowy pomiędzy podwiązką a klemem następuje odcięcie naczynia. Jest to moment szczególnie niebezpieczny dla chorego. Może nastąpić zatrzymanie czynności serca, jeżeli przez zbyt energiczne pociąganięcie przy wiązaniu czy przecinaniu dojdzie do zamknięcia pnia t. płucnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>