MATERACE CHŁODZĄCE

-3. MATERACE CHŁODZĄCE. Pacjent układany jest na specjalnych materacach, zawierających przewody z odpowiednim płynem. Przewody te podłączone są do agregatu chłoćzeniowo-grzewczego i pompy wymuszającej obieg płynów. Metoda ta jest łatwiejsza od poprzednich, ale kosztowniejsza. Materac może pozostać na siole operacyjnym i służy do ogrzewania pod koniec operacji.

-4. OZIĘBIANIE POWIETRZEM. Stosuje się wentylatory i mokre prześcieradła. Metoda szczególnie skuteczna dla uzyskania umiarkowanej hipotermii lub dla przeciwdziałania wysokiej gorączce (np. po urazach głowy lub po operacjach). Zbudowano odpowiednie urządzenia, które można wykorzystywać w salach operacyjnych15.

-5. ROZPYLANIE LODOWATEJ WODY. Metoda ta zapewnia stały dopływ lodowatej wody na skórę pacjenta i zapobiega izolującemu działaniu warstewki wody..

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>