Metody pozaustrojowe

Metody pozaustrojowe. Krew pobierana z krążenia jest ochładzana za pomocą wymienników ciepła w krążeniu pozaustrojowym, a następnie kierowana z powrotem do krążenia. Metoda ta jest szybsza niż oziębianie powierzchniowe. Stosowana jest głównie w chirurgii serca, kiedy serce może być pod kontrolą wzroku, a chirurg może natychmiast rozpocząć masaż serca w razie migotania komór.

-1. METODA ŻYŁA-ŻYŁA.18 Odpowiedni cewnik zakłada się poprzez prawy przedsionek do żyły głównej górnej: krew z żyły usuwana jest przez specjalną pompę, przechodzi przez spiralę chłodzącą i kierowana jest do żyły głównej dolnej przez cewnik założony z tego samego cięcia w prawym przedsionku. Wykrzepianie krwi w spirali nie zachodzi przy niskich temperaturach. Przy metodzie tej można względnie bezpiecznie zatrzymać krążenie na okres 5-10 minut przy temperaturze 28°C, bez ryzyka migotania komór. Poniżej 25°C wzrasta groźba migotania.

-2. SZTUCZNE PŁUCO-SERCE. Patrz rozdz. XXVII19. Do urządzenia tego dołącza się odpowiedni wymiennik cieplny do ochłodzenia krwi. Ponieważ krążenie krwi zapewnione jest przez płuco-serce, nie zachodzi obawa migotania komór i można pogłębić hipotermię do niskich temperatur (15°C).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>