Miech oddechowy

-4. Miech oddechowy typu Cardiff26. Niewielki aparat pracujący na podobnej zasadzie. 5. Worek oddechowy dla noworodków typu Cardiff27. Jest to mały worek, przystosowany dla użycia u noworodków. Worek jest samorozprężalny i pozwala na wzbogacanie powietrza tlenem.

Respiratory pancerzowe. Ten typ respiratorów skonstruowany został dla krótkotrwałego stosowania w anestezji z użyciem mieszaniny wzbogaconej tlenem, np. w czasie endoskopii28. Zbudowany jest on z gumowego worka obejmującego klatkę piersiową

i ścianę brzucha worek ten jest wypełniany i opróżniany przez pompę. Wymiana gazowa uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu czynnej fazy wydechowej przez ucisk na klatkę piersiową, podczas gdy wdech dokonuje się siłami sprężystości klatki piersiowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>