Nakłucie worka osierdziowego

Jak w każdej postaci wysiękowego zapalenia osierdzia, pomocne jest badanie ultrasonograficzne. Może ono jednak wypaść ujemnie, naw-el przy objawach tam- ponady serca, jeżeli płyn gromadzi się w worku osierdziowym od przodu. Zastosowanie techniki izotopowej z użyciem T9S umożliwia różnicowanie wysiękowego i przesiękowego płynu, wyjaśniając występnie przyczynę gromadzenia się płynu.

Leczenie. Zespół po perykardiotomii zależnie od jego postaci leczy się objawowo. W przypadkach wysokiej temperatury ciała, złego stanu ogólnego stosuje się salicylany, pochodne indometacyny w dawce 25 mg/d przez dwa miesiące, aby zapobiec nawrotom. W cięższych przypadkach stosowany jest Encorton w dawce 2 mg/kg m.c./d przez pierwszy tydzień, 1 mg/kg m.c./d w drugim tygodniu oraz zmniejszenie do 0,5 mg/kg m.c./d w trzecim tygodniu leczenia. Antybiotyki nie mają wpływu na przebieg zespołu. Przy objawach związanych z narastaniem płynu w jamach osierdzia i opłucnowych konieczne jest odbarczenie przez nakłucie i drenaż.

Nakłucie worka osierdziowego przeprowadza się w sali cewnikowań serca, pod kontrolą ekranu rentgenowskiego. W znieczuleniu 1 % roztworem lidokainy, u mniejszych dzieci w znieczuleniu ogólnym, nakłuwa się worek osierdziowy pod wyrostkiem mieczykowatym, kierując igłę połączoną z elektrodą elektrokardioskopu w stronę

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>