NERKOWY PRZEPŁYW KRWI

NERKOWY PRZEPŁYW KRWI. Zmniejszony z powodu zwężenia naczyń nerkowych. Wydzielanie moczu zmniejszone. UKŁAD ODDECHOWY. Następuje rozszerzenie oskrzeli, zarówno po podaniu powierzchniowym. (roztwór 1 : 100 z rozpylacza), jak i po podaniu ogólnym. Może dojść do wzrostu objętości oddechowej nawet u zdrowych pacjentów. Głębokość oddychania nieznacznie zwiększona, niekiedy występuje nieregularne oddychanie. Adrenalina (ale nie noradrenalina) jest, być może, przenośnikiem neurohormonalnym mięśni gładkich oskrzeli25.

UKŁAD POKARMOWY. Dochodzi do rozluźnienia jelit, natomiast odżwiernik i zwieracz biodrowo-okrężniczy są obkurczone (działanie na receptory alfa i beta), co może prowadzić do wystąpienia niedrożności jelit. Dochodzi do obkurczenia śledziony i przejścia krwinek do krążenia. Wydzielanie gruczołów jelitowych jest zmniejszone.

Czynność gruczołów potowych i mięśni cebulek włosowych nie ulega wyraźniejszej stymulacji u człowieka. Dotarcie adrenaliny do oka z prądem krwi powoduje rozszerzenie źrenicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>