Niebezpieczeństwa podciśnienia

Niebezpieczeństwa podciśnienia. Wielu autorów uważa, że metoda ta powinna być stosowana jedynie wtedy, gdy stanowi jedyną możliwość wykonania danej operacji. Nie należy jej stosować tylko dla ułatwienia zabiegu, który można i tak wykonać. Inni autorzy są bardziej liberalni. Korzyści wynikające dla pacjenta trzeba zrównoważyć zwiększonym ryzykiem operacyjnym. Hipotermia zmniejsza niebezpieczeństwo podciśnienia55.

Po podciśnieniu kontrolowanym obserwowano zakrzepicę naczyń mózgowych i wieńcowych, niedokrwienie nerek i wątroby, krwotoki pooperacyjne, niedrożność jelit, uszkodzenie mózgu, zmiany zakrzepowe w tętnicach (np. tętnicy szyjnej, t. środkowej siatkówki i w tętnicach kończyn) oraz masywną niedodmę pęcherzyków płucnych. Zawsze należy mieć na uwadze zagrażającą niewydolność mięśnia sercowego. Patrz także przytoczone niżej omówienie.

Wskazania. Nie są one bezwzględnie ustalone, ale mogą być następujące: !. Neurochirurgia, szczególnie w operacjach unaczynionych guzów i tętniaków. Podciśnienie powoduje obkurczanie się tkanki mózgowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>