Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy płucnej

Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy płucnej jest jedną z rzadszych odmian pierścienia naczyniowego. Liczba chorych leczonych do chwili obecnej nie przekracza stu przypadków, dlatego wada zasługuje na oddzielne omówienie.

Uwagi anatomiczne. Istnieje kilka teorii sposobu powstawania nieprawidłowego odejścia lewej t. płucnej. Ouist-Hansen (1945) uważa obecność przewodu tętniczego czy więzadła za dowód, że VI łuk tętniczy rozwija się normalnie, natomiast wykształcenie się pierwotnej lewej t. płucnej prowadzi do ukształtowania się z krążenia obocznego nieprawidłowo odchodzącego naczynia z prawostronną gałęzią t. płucnej. Grey i Skandalakis uważają, że lewa t. płucna reprezentuje t. płucną zarodkową, a wydłużony pień jest wynikiem połączenia bliższych części lewego i prawego łuku VI. Istnieje jeszcze wiele innych teorii. Ze względu jednak na częste współistnienie wad tchawicy, oskrzeli, płatów płucnych i układu krążenia, przyczyna powstania tej wady jest bardziej złożona (2, 3, 5).

Nieprawidłowe odejście lewej t. płucnej polega na odejściu jej ku tyłowi od prawej gałęzi płucnej. Przechodzi ona nad prawym oskrzelem i osiąga lewą wnękę płuca na jej normalnym poziomie. Podkreśla się, że nie jest to pełny pierścień, a raczej proca uciskająca prawe oskrzele i tchawicę. Światło przełyku nie jest zwężone, jedynie wciągnięta jest przednia ściana. Wady towarzyszące występują w 51%, najczęstszą z nich jest niedorozwój dolnej części tchawicy bądź oskrzela głównego, połączony ze zwężeniem światła i całkowitymi pierścieniami chrząstkowymi. Stwierdzano też zwężenia oskrzela głównego lewego, mimo że w tej okolicy nie przebiegało nieprawidłowe naczynie. W pewnej liczbie przypadków zwężenie tchawicy rozciągało się na znacznym odcinku, przyśrodkowo od przebiegu nieprawidłowej tętnicy. Opisywane są nieprawidłowo odchodzące oskrzela płatowe po stronie prawej, znajdujące się nad przebiegiem tętnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>