Niewielki i prosty aparat

-18. Minivent62. Niewielki i prosty aparat. Przystosowany do każdego aparatu do anestezji o ciągłym przepływie gazów. Siłę wdechową zapewnia elastyczność rozciągniętego worka oddechowego. Praca aparatu sterowana jest zastawką elektromagnetyczną, reagującą na ciśnienie gazów.

-19. Respirator typu East-Freeman „Automatic Vent”. Mały’ i prosty aparat. Dostosowany do pracy z aparatem do anestezji w miejscu zastawki wydechowej. 20. Microvent53. Prosta zastawka magnetyczna, połączona z rozciągniętym workiem oddechowym wytwarzającym ciśnienie.

-21. Respiratory oparte na płytce logicznej54. Respiratory te nie posiadają żadnych ruchomych części zmieniających kierunek przepływu gazów. Przepływ ten zależy jedynie od układów ciśnień wewnątrz płytki logicznej. Respiratory tego typu mogą mieć niewielkie rozmiary i nadają się do stosowania w komorze hiperbarycznej.

Spośród innych respiratorów produkowanych w USA można wymienić respirator Ben- netta, Jeffersona, Stephensona, a w RFN respiratory firmy Draeger. Przytoczona tutaj lista jest niekompletna i nie wyczerpuje zagadnienia.

W czasie anestezji należy zwrócić szczególną uwagę, aby przez pomyłkowe podłączenie powietrza do układu okrężnego nie doprowadzić do powrotu świadomości pacjenta55.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>