Niewystępowanie pooperacyjnych bólów głowy.

Doskonały sposób analgezji do cystoskopii, operacji żylaków odbytu, do plastycznych zabiegów ginekologicznych. Metoda bardzo polecana przez autorów tego rozdziału. Użyteczna u chorych ambulatoryjnych, u których przetoczenie 500 ml roztworu Hart- manna zapobiega spadkom ciśnienia.

Metoda bardzo pomocna w porodach kleszczowych, zapewnia bowiem doskonałe zwiotczenie szyjki, przepony miednicznej oraz krocza. Można ją stosować do ortopedycznych zabiegów na stopie, do operacji żylaków kończyn dolnych i w długotrwałym zwalczaniu bólu pooperacyjnego, np. po operacji żylaków odbytu w przypadku takim do kanału kości krzyżowej zakłada się plastykowy cewnik, przez który podaje się w miarę potrzeby po 12 ml roztworu środka analgetycz- nego.

Zewnątrzoponową blokadę krzyżową stosuje się leczniczo w bólach dolnego odcinka kręgosłupa, w rwie kulszowej, w stanach skurczowych naczyń kończyn dolnych i w niedokrwieniu kończyn dolnych czasami w ostrym bezmoczu i w leczeniu bólu przewlekłego, stosując w tych razach proktokainę w dawce do 60 ml25*’.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>