Nitroprusydek sodu

Nitroprusydek sodu (nitrozopentacyjanianożelazian sodu). Powoduje rozszerzenie naczyń przez bezpośrednie działanie na mięśnie gładkie ściany naczyń34, lecz nie ma bezpośredniego działania na mięsień sercowy35, chociaż może doprowadzić do tachykardii i obniżenia Pa0230. Działanie występuje szybko po podaniu dożylnym w kroplówce

-0, 01%, a ciśnienie powraca w ciągu 6 minut po przerwaniu kroplówki37. Dawka środka wynosi od 2,5 do 100 mg, a szybkość kroplówki pomiędzy 5 i 160 kropli na minutę. Nitroprusydek sodu łączono z anestezją podtlenkiem azotu, halotanem i tlenem. Toksyczność środka może być związana z kwasicą metaboliczną występującą we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym38. Notowano przypadki śmierci po jego zastosowaniu30.

Środek ten jest szybko rozkładany w ustroju, ale istnieją dowody, że cyjanki i tio- cyjanki powstające z jego rozpadu mogą być szkodliwe, szczególnie u pacjentów z niedoborem witaminy B,,, dziedzicznym zanikiem nerwu wzrokowego lub zaburzeniami odżywiania40. Maksymalna dawka wynosi 1,5 mg/kg masy ciała41.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>